Arabiska för

mashaa
ﻣَﺸَﻰ
gå – dåtid han
yamshii
ﻳَﻤﺸِﻲ
gå – nutid han

Det arabiska verbet för att gå skrivs ﻣَﺸَﻰ och uttalas mashaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻤﺸِﻲ och uttalas yamshii. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet gå

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gå består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, shin som skrivs och uttalas sh och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gå

Alla bokstäver i gå

ﻣَﺸَﻰ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻰ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻰ
 
mim
m
shin
sh
a
 
 
Det arabiska ordet för gå består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻣَﺸَﻰ och uttalas mashaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av gå

dåtid
nutid
han
mashaa
ﻣَﺸَﻰ
han - dåtid
yamshii
ﻳَﻤﺸِﻲ
han - nutid
hon
mashat
ﻣَﺸَﺖ
hon - dåtid
tamshii
ﺗَﻤﺸِﻲ
hon - nutid
jag
mashaytu
ﻣَﺸَﻴﺖُ
jag - dåtid
'amshii
ﺃَﻣﺸِﻲ
jag - nutid