Arabiska för gräns

Hadd
ﺣَﺪّ
gräns – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gräns uttalas Hadd och skrivs ﺣَﺪّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gräns i:

Huduud
ﺣُﺪُﻭﺩ
gräns – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet gräns

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gräns består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gräns

Alla bokstäver i gräns

ﺣَﺪّ
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
 
Ha
H
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för gräns består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺪّ och uttalas Hadd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver