Arabiska för kvantitet, mängd

miqdaar
ﻣِﻘﺪَﺍﺭ
kvantitet, mängd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kvantitet, mängd uttalas miqdaar och skrivs ﻣِﻘﺪَﺍﺭ.

Förutom grundformen finns kvantitet, mängd i:

maqaadiir
ﻣَﻘَﺎﺩِﻳﺮ
kvantitet, mängd – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kvantitet, mängd består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kvantitet, mängd

Alla bokstäver i kvantitet, mängd

ﻣِﻘﺪَﺍﺭ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ـﺎ
ـﺮ
 
mim
m
qaf
q
dal
d
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för kvantitet, mängd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻘﺪَﺍﺭ och uttalas miqdaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kvantitet, mängd

mif3aal blir miqdaar

Vi har sett att det arabiska ordet för kvantitet, mängd skrivs ﻣِﻘﺪَﺍﺭ och uttalas miqdaar. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3aal och ordets rotbokstäver är q, d och r, blir ordet miqdaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kvantitet, mängd