Arabiska för högskola, universitet

jaami3a
ﺟَﺎﻣِﻌَﺔ
högskola, universitet – femininum singular

Det arabiska ordet för högskola, universitet uttalas jaami3a och skrivs ﺟَﺎﻣِﻌَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet högskola, universitet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet högskola, universitet består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med högskola, universitet

Alla bokstäver i högskola, universitet

ﺟَﺎﻣِﻌَﺔ
ﺟـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
jim
j
alef
mim
m
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för högskola, universitet består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻣِﻌَﺔ och uttalas jaami3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver