Arabiska för alla

jamii3
ﺟَﻤِﻴﻊ
alla – maskulinum singular

Det arabiska ordet för alla uttalas jamii3 och skrivs ﺟَﻤِﻴﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns alla i:

jamii3uuna
ﺟَﻤِﻴﻌُﻮﻥَ
alla – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet alla

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet alla består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med alla

Alla bokstäver i alla

ﺟَﻤِﻴﻊ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
jim
j
mim
m
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för alla består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻤِﻴﻊ och uttalas jamii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för alla

fa3iil blir jamii3

Vi har sett att det arabiska ordet för alla skrivs ﺟَﻤِﻴﻊ och uttalas jamii3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet jamii3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som alla