Arabiska för mötas, samlas

ijtama3a
ﺍِﺟﺘَﻤَﻊَ
mötas, samlas – dåtid han
yajtami3u
ﻳَﺠﺘَﻤِﻊُ
mötas, samlas – nutid han

Det arabiska verbet för att mötas, samlas skrivs ﺍِﺟﺘَﻤَﻊَ och uttalas ijtama3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺠﺘَﻤِﻊُ och uttalas yajtami3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mötas, samlas består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mötas, samlas

Alla bokstäver i mötas, samlas

ﺍِﺟﺘَﻤَﻊَ
ﺟـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
jim
j
ta
t
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för mötas, samlas består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺟﺘَﻤَﻊَ och uttalas ijtama3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mötas, samlas

ifta3ala blir ijtama3a

Vi har sett att det arabiska ordet för mötas, samlas skrivs ﺍِﺟﺘَﻤَﻊَ och uttalas ijtama3a. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet ijtama3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mötas, samlas

Böjningsformer av mötas, samlas

dåtid
nutid
han
ijtama3a
ﺍِﺟﺘَﻤَﻊَ
han - dåtid
yajtami3u
ﻳَﺠﺘَﻤِﻊُ
han - nutid
hon
ijtama3at
ﺍِﺟﺘَﻤَﻌَﺖ
hon - dåtid
tajtami3u
ﺗَﺠﺘَﻤِﻊُ
hon - nutid
jag
ijtama3tu
ﺍِﺟﺘَﻤَﻌﺖُ
jag - dåtid
'ajtami3u
ﺃَﺟﺘَﻤِﻊُ
jag - nutid