Arabiska för anmärkning

malHuuZa
ﻣَﻠﺤُﻮﻇَﺔ
anmärkning – femininum singular

Det arabiska ordet för anmärkning uttalas malHuuZa och skrivs ﻣَﻠﺤُﻮﻇَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anmärkning består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anmärkning

Alla bokstäver i anmärkning

ﻣَﻠﺤُﻮﻇَﺔ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺤـ
ـﻮ
ﻇـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺤـ
ـﻮ
ﻇـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺔ
 
mim
m
lam
l
Ha
H
waw
w
Za
Z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för anmärkning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻠﺤُﻮﻇَﺔ och uttalas malHuuZa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anmärkning

maf3uula blir malHuuZa

Vi har sett att det arabiska ordet för anmärkning skrivs ﻣَﻠﺤُﻮﻇَﺔ och uttalas malHuuZa. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uula och ordets rotbokstäver är l, H och Z, blir ordet malHuuZa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anmärkning