Arabiska för matris

maSfuufa
ﻣَﺼﻔُﻮﻓَﺔ
matris – femininum singular

Det arabiska ordet för matris uttalas maSfuufa och skrivs ﻣَﺼﻔُﻮﻓَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet matris består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med matris

Alla bokstäver i matris

ﻣَﺼﻔُﻮﻓَﺔ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻔـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻔـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
mim
m
Sad
S
fa
f
waw
w
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för matris består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺼﻔُﻮﻓَﺔ och uttalas maSfuufa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver