Arabiska för samlas

tajamma3a
ﺗَﺠَﻤَّﻊَ
samlas – dåtid han
yatajamma3u
ﻳَﺘَﺠَﻤَّﻊُ
samlas – nutid han

Det arabiska verbet för att samlas skrivs ﺗَﺠَﻤَّﻊَ och uttalas tajamma3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺠَﻤَّﻊُ och uttalas yatajamma3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet samlas

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet samlas består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med samlas

Alla bokstäver i samlas

ﺗَﺠَﻤَّﻊَ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
jim
j
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för samlas består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺠَﻤَّﻊَ och uttalas tajamma3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för samlas

tafa33ala blir tajamma3a

Vi har sett att det arabiska ordet för samlas skrivs ﺗَﺠَﻤَّﻊَ och uttalas tajamma3a. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet tajamma3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som samlas

Böjningsformer av samlas

dåtid
nutid
han
tajamma3a
ﺗَﺠَﻤَّﻊَ
han - dåtid
yatajamma3u
ﻳَﺘَﺠَﻤَّﻊُ
han - nutid
hon
tajamma3at
ﺗَﺠَﻤَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tatajamma3u
ﺗَﺘَﺠَﻤَّﻊُ
hon - nutid
jag
tajamma3tu
ﺗَﺠَﻤَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'atajamma3u
ﺃَﺗَﺠَﻤَّﻊُ
jag - nutid