Arabiska för grupp

jamaa3a
ﺟَﻤَﺎﻋَﺔ
grupp – femininum singular

Det arabiska ordet för grupp uttalas jamaa3a och skrivs ﺟَﻤَﺎﻋَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns grupp i:

jamaa3aat
ﺟَﻤَﺎﻋَﺎﺕ
grupp – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grupp består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grupp

Alla bokstäver i grupp

ﺟَﻤَﺎﻋَﺔ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
jim
j
mim
m
alef
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för grupp består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟَﻤَﺎﻋَﺔ och uttalas jamaa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för grupp

fa3aala blir jamaa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för grupp skrivs ﺟَﻤَﺎﻋَﺔ och uttalas jamaa3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet jamaa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som grupp