Arabiska för summa, total

majmuu3
ﻣَﺠﻤُﻮﻉ
summa, total – maskulinum singular

Det arabiska ordet för summa, total uttalas majmuu3 och skrivs ﻣَﺠﻤُﻮﻉ.

Om ljudfilerna
Kategori: matematik
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet summa, total

(del av versfot inom arabisk metrik - 110)

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet summa, total består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med summa, total

Alla bokstäver i summa, total

ﻣَﺠﻤُﻮﻉ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
jim
j
mim
m
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för summa, total består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺠﻤُﻮﻉ och uttalas majmuu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för summa, total

maf3uul blir majmuu3

Vi har sett att det arabiska ordet för summa, total skrivs ﻣَﺠﻤُﻮﻉ och uttalas majmuu3. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet majmuu3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som summa, total