Arabiska för komma överens

'ajma3a
ﺃَﺟﻤَﻊَ
komma överens – dåtid han
yujmi3u
ﻳُﺠﻤِﻊُ
komma överens – nutid han

Det arabiska verbet för att komma överens skrivs ﺃَﺟﻤَﻊَ och uttalas 'ajma3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠﻤِﻊُ och uttalas yujmi3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet komma överens består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med komma överens

Alla bokstäver i komma överens

ﺃَﺟﻤَﻊَ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ـﺄ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
jim
j
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för komma överens består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺟﻤَﻊَ och uttalas 'ajma3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för komma överens

'af3ala blir 'ajma3a

Vi har sett att det arabiska ordet för komma överens skrivs ﺃَﺟﻤَﻊَ och uttalas 'ajma3a. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet 'ajma3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som komma överens

Böjningsformer av komma överens

dåtid
nutid
han
'ajma3a
ﺃَﺟﻤَﻊَ
han - dåtid
yujmi3u
ﻳُﺠﻤِﻊُ
han - nutid
hon
'ajma3at
ﺃَﺟﻤَﻌَﺖ
hon - dåtid
tujmi3u
ﺗُﺠﻤِﻊُ
hon - nutid
jag
'ajma3tu
ﺃَﺟﻤَﻌﺖُ
jag - dåtid
'ujmi3u
ﺃُﺟﻤِﻊُ
jag - nutid