Arabiska för mötesdeltagare

mujtami3
ﻣُﺠﺘَﻤِﻊ
mötesdeltagare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mötesdeltagare uttalas mujtami3 och skrivs ﻣُﺠﺘَﻤِﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mötesdeltagare består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mötesdeltagare

Alla bokstäver i mötesdeltagare

ﻣُﺠﺘَﻤِﻊ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
jim
j
ta
t
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för mötesdeltagare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺠﺘَﻤِﻊ och uttalas mujtami3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mötesdeltagare

mufta3il blir mujtami3

Vi har sett att det arabiska ordet för mötesdeltagare skrivs ﻣُﺠﺘَﻤِﻊ och uttalas mujtami3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet mujtami3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mötesdeltagare