Arabiska för byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter

mujamma3
ﻣُﺠَﻤَّﻊ
byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter – maskulinum singular

Det arabiska ordet för byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter uttalas mujamma3 och skrivs ﻣُﺠَﻤَّﻊ.

Förutom grundformen finns byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter i:

mujamma3aat
ﻣُﺠَﻤَّﻌَﺎﺕ
byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter

Alla bokstäver i byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter

ﻣُﺠَﻤَّﻊ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
jim
j
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺠَﻤَّﻊ och uttalas mujamma3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter

mufa33al blir mujamma3

Vi har sett att det arabiska ordet för byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter skrivs ﻣُﺠَﻤَّﻊ och uttalas mujamma3. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet mujamma3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter