Arabiska för akademisk

jm3iyy
ﺟﻤﻌِﻲّ
akademisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för akademisk uttalas jm3iyy och skrivs ﺟﻤﻌِﻲّ.

Kategori: utbildning
Ordklass: adjektiv. Mönster: nisbah

Så används ordet akademisk

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet akademisk består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med akademisk

Alla bokstäver i akademisk

ﺟﻤﻌِﻲّ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﻌـ
ـﻲ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﻌـ
ـﻲ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
jim
j
mim
m
ayn
3
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för akademisk består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺟﻤﻌِﻲّ och uttalas jm3iyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för akademisk

f3liyy blir jm3iyy

Vi har sett att det arabiska ordet för akademisk skrivs ﺟﻤﻌِﻲّ och uttalas jm3iyy. Ordet följer mönstret nisbah. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen f3liyy där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är f3liyy och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet jm3iyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som akademisk