Arabiska för social

ijtimaa3iyy
ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻋِﻲّ
social – maskulinum singular

Det arabiska ordet för social uttalas ijtimaa3iyy och skrivs ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻋِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet social

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet social består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med social

Alla bokstäver i social

ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻋِﻲّ
ﺟـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻲ
 
ﺟـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻲ
 
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
alef
jim
j
ta
t
mim
m
alef
ayn
3
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för social består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻋِﻲّ och uttalas ijtimaa3iyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för social

ifti3aal blir ijtimaa3iyy

Vi har sett att det arabiska ordet för social skrivs ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻋِﻲّ och uttalas ijtimaa3iyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet ijtimaa3iyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som social