Arabiska för moské

jaami3
ﺟَﺎﻣِﻊ
moské – maskulinum singular

Det arabiska ordet för moské uttalas jaami3 och skrivs ﺟَﺎﻣِﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns moské i:

jiwaami3
ﺟِﻮَﺍﻣِﻊ
moské – maskulinum plural
Kategori: religion
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet moské består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med moské

Alla bokstäver i moské

ﺟَﺎﻣِﻊ
ﺟـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
jim
j
alef
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för moské består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻣِﻊ och uttalas jaami3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för moské

faa3il blir jaami3

Vi har sett att det arabiska ordet för moské skrivs ﺟَﺎﻣِﻊ och uttalas jaami3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet jaami3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som moské