Arabiska för möta

qaabala
ﻗَﺎﺑَﻞَ
möta – dåtid han
yuqaabilu
ﻳُﻘَﺎﺑِﻞُ
möta – nutid han

Det arabiska verbet för att möta skrivs ﻗَﺎﺑَﻞَ och uttalas qaabala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺎﺑِﻞُ och uttalas yuqaabilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet möta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet möta består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med möta

Alla bokstäver i möta

ﻗَﺎﺑَﻞَ
ﻗـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
qaf
q
alef
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för möta består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺑَﻞَ och uttalas qaabala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för möta

faa3ala blir qaabala

Vi har sett att det arabiska ordet för möta skrivs ﻗَﺎﺑَﻞَ och uttalas qaabala. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är q, b och l, blir ordet qaabala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som möta

Böjningsformer av möta

dåtid
nutid
han
qaabala
ﻗَﺎﺑَﻞَ
han - dåtid
yuqaabilu
ﻳُﻘَﺎﺑِﻞُ
han - nutid
hon
qaabalat
ﻗَﺎﺑَﻠَﺖ
hon - dåtid
tuqaabilu
ﺗُﻘَﺎﺑِﻞُ
hon - nutid
jag
qaabaltu
ﻗَﺎﺑَﻠﺖُ
jag - dåtid
'uqaabilu
ﺃُﻗَﺎﺑِﻞُ
jag - nutid