Arabiska för innan, tidigare

qablan
ﻗَﺒﻠﺎً
innan, tidigare –

Det arabiska ordet för innan, tidigare uttalas qablan och skrivs ﻗَﺒﻠﺎً.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet innan, tidigare består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med innan, tidigare

Alla bokstäver i innan, tidigare

ﻗَﺒﻠﺎً
ﻗـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
 
qaf
q
beh
b
lam
l
alef
 
 
Det arabiska ordet för innan, tidigare består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﻗَﺒﻠﺎً och uttalas qablan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver