Arabiska för passera

jaawaza
ﺟَﺎﻭَﺯَ
passera – dåtid han
yujaawizu
ﻳُﺠَﺎﻭِﺯُ
passera – nutid han

Det arabiska verbet för att passera skrivs ﺟَﺎﻭَﺯَ och uttalas jaawaza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠَﺎﻭِﺯُ och uttalas yujaawizu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet passera består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med passera

Alla bokstäver i passera

ﺟَﺎﻭَﺯَ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﻮ
ـﺰ
 
jim
j
alef
waw
w
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för passera består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻭَﺯَ och uttalas jaawaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för passera

faa3ala blir jaawaza

Vi har sett att det arabiska ordet för passera skrivs ﺟَﺎﻭَﺯَ och uttalas jaawaza. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är j, w och z, blir ordet jaawaza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som passera

Böjningsformer av passera

dåtid
nutid
han
jaawaza
ﺟَﺎﻭَﺯَ
han - dåtid
yujaawizu
ﻳُﺠَﺎﻭِﺯُ
han - nutid
hon
jaawazat
ﺟَﺎﻭَﺯَﺕ
hon - dåtid
tujaawizu
ﺗُﺠَﺎﻭِﺯُ
hon - nutid
jag
jaawaztu
ﺟَﺎﻭَﺯﺕُ
jag - dåtid
'ujaawizu
ﺃُﺟَﺎﻭِﺯُ
jag - nutid