Arabiska för acceptera

qabila
ﻗَﺒِﻞَ
acceptera – dåtid han
yaqbalu
ﻳَﻘﺒَﻞُ
acceptera – nutid han

Det arabiska verbet för att acceptera skrivs ﻗَﺒِﻞَ och uttalas qabila i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺒَﻞُ och uttalas yaqbalu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet acceptera består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med acceptera

Alla bokstäver i acceptera

ﻗَﺒِﻞَ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
qaf
q
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för acceptera består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺒِﻞَ och uttalas qabila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för acceptera

fa3ila blir qabila

Vi har sett att det arabiska ordet för acceptera skrivs ﻗَﺒِﻞَ och uttalas qabila. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är q, b och l, blir ordet qabila.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som acceptera

Böjningsformer av acceptera

dåtid
nutid
han
qabila
ﻗَﺒِﻞَ
han - dåtid
yaqbalu
ﻳَﻘﺒَﻞُ
han - nutid
hon
qabilat
ﻗَﺒِﻠَﺖ
hon - dåtid
taqbalu
ﺗَﻘﺒَﻞُ
hon - nutid
jag
qabiltu
ﻗَﺒِﻠﺖُ
jag - dåtid
'aqbalu
ﺃَﻗﺒَﻞُ
jag - nutid