Arabiska för accepterad

maqbuul
ﻣَﻘﺒُﻮﻝ
accepterad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för accepterad uttalas maqbuul och skrivs ﻣَﻘﺒُﻮﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet accepterad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet accepterad består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med accepterad

Alla bokstäver i accepterad

ﻣَﻘﺒُﻮﻝ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
qaf
q
beh
b
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för accepterad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻘﺒُﻮﻝ och uttalas maqbuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för accepterad

maf3uul blir maqbuul

Vi har sett att det arabiska ordet för accepterad skrivs ﻣَﻘﺒُﻮﻝ och uttalas maqbuul. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är q, b och l, blir ordet maqbuul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som accepterad