Arabiska för möta

istaqbala
ﺍِﺳﺘَﻘﺒَﻞَ
möta – dåtid han
yastaqbilu
ﻳَﺴﺘَﻘﺒِﻞُ
möta – nutid han

Det arabiska verbet för att möta skrivs ﺍِﺳﺘَﻘﺒَﻞَ och uttalas istaqbala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻘﺒِﻞُ och uttalas yastaqbilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet möta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet möta består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med möta

Alla bokstäver i möta

ﺍِﺳﺘَﻘﺒَﻞَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
sin
s
ta
t
qaf
q
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för möta består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻘﺒَﻞَ och uttalas istaqbala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för möta

istaf3ala blir istaqbala

Vi har sett att det arabiska ordet för möta skrivs ﺍِﺳﺘَﻘﺒَﻞَ och uttalas istaqbala. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är q, b och l, blir ordet istaqbala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som möta

Böjningsformer av möta

dåtid
nutid
han
istaqbala
ﺍِﺳﺘَﻘﺒَﻞَ
han - dåtid
yastaqbilu
ﻳَﺴﺘَﻘﺒِﻞُ
han - nutid
hon
istaqbalat
ﺍِﺳﺘَﻘﺒَﻠَﺖ
hon - dåtid
tastaqbilu
ﺗَﺴﺘَﻘﺒِﻞُ
hon - nutid
jag
istaqbaltu
ﺍِﺳﺘَﻘﺒَﻠﺖُ
jag - dåtid
'astaqbilu
ﺃَﺳﺘَﻘﺒِﻞُ
jag - nutid