Arabiska för kapabel

qaabil
ﻗَﺎﺑِﻞ
kapabel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kapabel uttalas qaabil och skrivs ﻗَﺎﺑِﻞ.

Förutom grundformen finns kapabel i:

qaabila
ﻗَﺎﺑِﻠَﺔ
kapabel – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kapabel består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kapabel

Alla bokstäver i kapabel

ﻗَﺎﺑِﻞ
ﻗـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
qaf
q
alef
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kapabel består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺑِﻞ och uttalas qaabil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kapabel

faa3il blir qaabil

Vi har sett att det arabiska ordet för kapabel skrivs ﻗَﺎﺑِﻞ och uttalas qaabil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är q, b och l, blir ordet qaabil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kapabel