Arabiska för framtid

mustaqbal
ﻣُﺴﺘَﻘﺒَﻞ
framtid – maskulinum singular

Det arabiska ordet för framtid uttalas mustaqbal och skrivs ﻣُﺴﺘَﻘﺒَﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet framtid

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet framtid består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med framtid

Alla bokstäver i framtid

ﻣُﺴﺘَﻘﺒَﻞ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
sin
s
ta
t
qaf
q
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för framtid består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻘﺒَﻞ och uttalas mustaqbal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för framtid

mustaf3al blir mustaqbal

Vi har sett att det arabiska ordet för framtid skrivs ﻣُﺴﺘَﻘﺒَﻞ och uttalas mustaqbal. Ordet följer mönstret passivt particip form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mustaf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mustaf3al och ordets rotbokstäver är q, b och l, blir ordet mustaqbal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som framtid