Arabiska för kommande, närmande

muqbil
ﻣُﻘﺒِﻞ
kommande, närmande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kommande, närmande uttalas muqbil och skrivs ﻣُﻘﺒِﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kommande, närmande i:

muqbila
ﻣُﻘﺒِﻠَﺔ
kommande, närmande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kommande, närmande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kommande, närmande

Alla bokstäver i kommande, närmande

ﻣُﻘﺒِﻞ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
qaf
q
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kommande, närmande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻘﺒِﻞ och uttalas muqbil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kommande, närmande

muf3il blir muqbil

Vi har sett att det arabiska ordet för kommande, närmande skrivs ﻣُﻘﺒِﻞ och uttalas muqbil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är q, b och l, blir ordet muqbil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kommande, närmande