Arabiska för kyss

qubla
ﻗُﺒﻠَﺔ
kyss – femininum singular

Det arabiska ordet för kyss uttalas qubla och skrivs ﻗُﺒﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kyss i:

qublaat
ﻗُﺒﻠَﺎﺕ
kyss – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kyss

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kyss består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kyss

Alla bokstäver i kyss

ﻗُﺒﻠَﺔ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
qaf
q
beh
b
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kyss består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗُﺒﻠَﺔ och uttalas qubla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kyss

fu3la blir qubla

Vi har sett att det arabiska ordet för kyss skrivs ﻗُﺒﻠَﺔ och uttalas qubla. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är q, b och l, blir ordet qubla.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kyss