Arabiska för kyssa

qabbala
ﻗَﺒَّﻞَ
kyssa – dåtid han
yuqabbilu
ﻳُﻘَﺒِّﻞُ
kyssa – nutid han

Det arabiska verbet för att kyssa skrivs ﻗَﺒَّﻞَ och uttalas qabbala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺒِّﻞُ och uttalas yuqabbilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet kyssa

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kyssa består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kyssa

Alla bokstäver i kyssa

ﻗَﺒَّﻞَ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
qaf
q
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kyssa består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺒَّﻞَ och uttalas qabbala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kyssa

fa33ala blir qabbala

Vi har sett att det arabiska ordet för kyssa skrivs ﻗَﺒَّﻞَ och uttalas qabbala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är q, b och l, blir ordet qabbala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kyssa

Böjningsformer av kyssa

dåtid
nutid
han
qabbala
ﻗَﺒَّﻞَ
han - dåtid
yuqabbilu
ﻳُﻘَﺒِّﻞُ
han - nutid
hon
qabbalat
ﻗَﺒَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tuqabbilu
ﺗُﻘَﺒِّﻞُ
hon - nutid
jag
qabbaltu
ﻗَﺒَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'uqabbilu
ﺃُﻗَﺒِّﻞُ
jag - nutid