Arabiska för explosion

infijaar
ﺍِﻧﻔِﺠَﺎﺭ
explosion – maskulinum singular

Det arabiska ordet för explosion uttalas infijaar och skrivs ﺍِﻧﻔِﺠَﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns explosion i:

infijaaraat
ﺍِﻧﻔِﺠَﺎﺭَﺍﺕ
explosion – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet explosion består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med explosion

Alla bokstäver i explosion

ﺍِﻧﻔِﺠَﺎﺭ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
nun
n
fa
f
jim
j
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för explosion består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻔِﺠَﺎﺭ och uttalas infijaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för explosion

infi3aal blir infijaar

Vi har sett att det arabiska ordet för explosion skrivs ﺍِﻧﻔِﺠَﺎﺭ och uttalas infijaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infi3aal och ordets rotbokstäver är f, j och r, blir ordet infijaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som explosion