Arabiska för litteratur

'adab
ﺃَﺩَﺏ
litteratur – maskulinum singular

Det arabiska ordet för litteratur uttalas 'adab och skrivs ﺃَﺩَﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet litteratur består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', dal som skrivs och uttalas d och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med litteratur

Alla bokstäver i litteratur

ﺃَﺩَﺏ
 
 
ـﺄ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alif hamza
'
dal
d
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för litteratur består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺩَﺏ och uttalas 'adab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för litteratur

fa3al blir 'adab

Vi har sett att det arabiska ordet för litteratur skrivs ﺃَﺩَﺏ och uttalas 'adab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är ', d och b, blir ordet 'adab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som litteratur