Bokstaven sin

Bokstaven sin ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver sin.

Så uttalas sin

Den arabiska bokstaven sin uttalas s precis som på svenska.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av sin som [s]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som s.

Så skrivs sin

Bokstaven sin har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

finalmedialinitialisolerad
ـﺲـﺴـﺳـ

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Bokstaven sin har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas sin ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas sin ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

sin isolerad form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven sin i isolerad form:

Denna form används i följande situationer:

sin ensam

När sin står för sig själv används den isolerade formen.

sin i slutet efter right-join

När sin är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

sin initial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven sin i initial form:

ﺳـ

Denna form används i följande situationer:

sin i början av ord

När sin är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

sin i mitten efter right-join

När sin är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

sin medial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven sin i medial form:

ـﺴـ

Denna form används i följande situation:

sin i mitten av ord

När sin är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

sin final form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven sin i final form:

ـﺲ

Denna form används i följande situation:

sin i slutet av ord

När sin är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

Sammanfattning: så skrivs sin

Bokstaven sin har fyra former.
Den isolerade formen används när sin står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﺳـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﺴـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﺲ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Det var allt!
Reglerna du nu har lärt dig kan appliceras på alla arabiska bokstäver med dual joining, vilket är de flesta.

sin är en solbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta den bestämda artikeln al framför

اَل

Den arabiska bokstaven sin är en solbokstav. Det betyder att l:et i al assimileras till ett sin och därmed uttalas som s Med andra ord: Den bestämda artikeln för ord som börjar på sin uttalas as och inte al

Exempelvis det arabiska ordet för magi uttalas siHr och skrivs ﺳِﺤﺮ. I bestämd form uttalas det assiHr och skrivs اَل‍ﺳِﺤﺮ.

Lär mer om bestämd form

Alla bokstäver