Bokstaven ya

Bokstaven ya ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver ya.

Så uttalas ya

Den arabiska bokstaven ya uttalas y som ett svenskt j. Märk skillnaden mot bokstaven ج som uttalas som ett engelskt j.
Bokstaven ي kan också fungera som en vokal. Det gör den när den föregås av vokalen kasra (i) och inte själv har någon vokal. Då blir uttalet ett långt ii.
Vi kan visa skillnaden med det arabiska ordet för föräldralös som skrivs يَتِيم och uttalas yatiim . Den första bokstaven ي uttalas som j medan nästan ي smälter ihop med i-vokalen och bildar den långa vokalen ii.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av ya som [j]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som y.

Så skrivs ya

Bokstaven ya har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

finalmedialinitialisolerad
ـﻲـﻴـﻳـ

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Bokstaven ya har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas ya ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas ya ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

ya isolerad form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven ya i isolerad form:

Denna form används i följande situationer:

ya ensam

När ya står för sig själv används den isolerade formen.

ya i slutet efter right-join

När ya är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

ya initial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven ya i initial form:

ﻳـ

Denna form används i följande situationer:

ya i början av ord

När ya är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

ya i mitten efter right-join

När ya är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

ya medial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven ya i medial form:

ـﻴـ

Denna form används i följande situation:

ya i mitten av ord

När ya är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

ya final form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven ya i final form:

ـﻲ

Denna form används i följande situation:

ya i slutet av ord

När ya är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

Sammanfattning: så skrivs ya

Bokstaven ya har fyra former.
Den isolerade formen används när ya står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﻳـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﻴـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﻲ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Det var allt!
Reglerna du nu har lärt dig kan appliceras på alla arabiska bokstäver med dual joining, vilket är de flesta.

ya är en månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta den bestämda artikeln al framför

اَل

Den arbiska bokstaven ya är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas so mal och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver, och de assimileras med den bestämda artikeln al.

Exempelvis det arabiska ordet för dag uttalas yawm och skrivs ﻳَﻮﻡ. I bestämd form uttalas det alyawm och skrivs اَل‍ﻳَﻮﻡ.

Lär mer om bestämd form

Alla bokstäver