Bokstaven Ha

Bokstaven Ha ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver Ha.

Så uttalas Ha

Det finns två stycken h i arabiskan. Ett vanligt h och det här 'arabiska' H:et, vars uttal jag beskriver med stora bokstaven H.
När du är törstig och tar en klunk uppfriskande dryck, då kanske du andas ut med ett suckande 'hhh'. Det är så det H låter. Om du håller handen framför munnen och uttalar H, då ska du känna pusten av andedräkt.
Wikander* beskriver H som 'ett slags väsande, hest h-ljud som man frambringar genom att skapa friktion i phraynx, svalget. Man kan uppleva det som ett vanligt h som uttalas på ett särskilt hest sätt'

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av Ha som [ħ]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som H.

* Källa: Ett hav i mäktig rörelse av Ola Wikander.

Så skrivs Ha

Bokstaven Ha har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

finalmedialinitialisolerad
ـﺢـﺤـﺣـ

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Bokstaven Ha har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas Ha ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas Ha ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

Ha isolerad form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven Ha i isolerad form:

Denna form används i följande situationer:

Ha ensam

När Ha står för sig själv används den isolerade formen.

Ha i slutet efter right-join

När Ha är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

Ha initial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven Ha i initial form:

ﺣـ

Denna form används i följande situationer:

Ha i början av ord

När Ha är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

Ha i mitten efter right-join

När Ha är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

Ha medial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven Ha i medial form:

ـﺤـ

Denna form används i följande situation:

Ha i mitten av ord

När Ha är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

Ha final form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven Ha i final form:

ـﺢ

Denna form används i följande situation:

Ha i slutet av ord

När Ha är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

Sammanfattning: så skrivs Ha

Bokstaven Ha har fyra former.
Den isolerade formen används när Ha står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﺣـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﺤـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﺢ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Det var allt!
Reglerna du nu har lärt dig kan appliceras på alla arabiska bokstäver med dual joining, vilket är de flesta.

Ha är en månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta den bestämda artikeln al framför

اَل

Den arbiska bokstaven Ha är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas so mal och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver, och de assimileras med den bestämda artikeln al.

Exempelvis det arabiska ordet för bokstav uttalas Harf och skrivs ﺣَﺮﻑ. I bestämd form uttalas det alHarf och skrivs اَل‍ﺣَﺮﻑ.

Lär mer om bestämd form

Alla bokstäver