Bokstaven shin

Bokstaven shin ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver shin.

Så uttalas shin

Visst vore det smart och praktiskt om det hade funnits en bokstav för tj-ljudet. Det finns det! Den arabiska bokstaven shin uttalas sh som i svenskans 'tjej' och 'kär'.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av shin som [ʃ]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som sh.

Så skrivs shin

Bokstaven shin har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

finalmedialinitialisolerad
ـﺶـﺸـﺷـ

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Bokstaven shin har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas shin ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas shin ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

shin isolerad form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven shin i isolerad form:

Denna form används i följande situationer:

shin ensam

När shin står för sig själv används den isolerade formen.

shin i slutet efter right-join

När shin är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

shin initial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven shin i initial form:

ﺷـ

Denna form används i följande situationer:

shin i början av ord

När shin är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

shin i mitten efter right-join

När shin är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

shin medial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven shin i medial form:

ـﺸـ

Denna form används i följande situation:

shin i mitten av ord

När shin är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

shin final form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven shin i final form:

ـﺶ

Denna form används i följande situation:

shin i slutet av ord

När shin är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

Sammanfattning: så skrivs shin

Bokstaven shin har fyra former.
Den isolerade formen används när shin står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﺷـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﺸـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﺶ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Det var allt!
Reglerna du nu har lärt dig kan appliceras på alla arabiska bokstäver med dual joining, vilket är de flesta.

shin är en solbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta den bestämda artikeln al framför

اَل

Den arabiska bokstaven shin är en solbokstav. Det betyder att l:et i al assimileras till ett shin och därmed uttalas som sh Med andra ord: Den bestämda artikeln för ord som börjar på shin uttalas ash och inte al

Exempelvis det arabiska ordet för aktivitet, yrke uttalas shughl och skrivs ﺷُﻐﻞ. I bestämd form uttalas det ashshughl och skrivs اَل‍ﺷُﻐﻞ.

Lär mer om bestämd form

Alla bokstäver