Arabiska för mus

fa'r
ﻓَﺄﺭ
mus – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mus uttalas fa'r och skrivs ﻓَﺄﺭ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet mus

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mus består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i mus

ﻓَﺄﺭ
ﻓـ
ـﺄ
 
ﻓـ
ـﺄ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺄ
ـﺮ
 
fa
f
alif hamza
'
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för mus består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺄﺭ och uttalas fa'r.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mus

fa3l blir fa'r

Vi har sett att det arabiska ordet för mus skrivs ﻓَﺄﺭ och uttalas fa'r. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, ' och r, blir ordet fa'r.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mus