Arabiska för hata

shana'a
ﺷَﻨَﺄَ
hata – dåtid han
yashna'u
ﻳَﺸﻨَﺄُ
hata – nutid han

Det arabiska verbet för att hata skrivs ﺷَﻨَﺄَ och uttalas shana'a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﻨَﺄُ och uttalas yashna'u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hata består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i hata

ﺷَﻨَﺄَ
ﺷـ
ـﻨـ
ـﺄ
 
ﺷـ
ـﻨـ
ـﺄ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺄ
 
shin
sh
nun
n
alif hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för hata består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻨَﺄَ och uttalas shana'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av hata

dåtid
nutid
han
shana'a
ﺷَﻨَﺄَ
han - dåtid
yashna'u
ﻳَﺸﻨَﺄُ
han - nutid
hon
shana'at
ﺷَﻨَﺄَﺕ
hon - dåtid
tashna'u
ﺗَﺸﻨَﺄُ
hon - nutid
jag
shana'tu
ﺷَﻨَﺄﺕُ
jag - dåtid
'ashna'u
ﺃَﺷﻨَﺄُ
jag - nutid