Arabiska för fråga

sa'ala
ﺳَﺄَﻝَ
fråga – dåtid han
yas'alu
ﻳَﺴﺄَﻝُ
fråga – nutid han

Det arabiska verbet för att fråga skrivs ﺳَﺄَﻝَ och uttalas sa'ala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺄَﻝُ och uttalas yas'alu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet fråga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fråga består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, alif hamza som skrivs och uttalas ' och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fråga

Alla bokstäver i fråga

ﺳَﺄَﻝَ
ﺳـ
ـﺄ
 
ﺳـ
ـﺄ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺄ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
sin
s
alif hamza
'
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fråga består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺄَﻝَ och uttalas sa'ala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fråga

fa3ala blir sa'ala

Vi har sett att det arabiska ordet för fråga skrivs ﺳَﺄَﻝَ och uttalas sa'ala. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, ' och l, blir ordet sa'ala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fråga

Böjningsformer av fråga

dåtid
nutid
han
sa'ala
ﺳَﺄَﻝَ
han - dåtid
yas'alu
ﻳَﺴﺄَﻝُ
han - nutid
hon
sa'alat
ﺳَﺄَﻟَﺖ
hon - dåtid
tas'alu
ﺗَﺴﺄَﻝُ
hon - nutid
jag
sa'altu
ﺳَﺄَﻟﺖُ
jag - dåtid
'as'alu
ﺃَﺳﺄَﻝُ
jag - nutid