Bokstaven tha

Bokstaven tha ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver tha.

Så uttalas tha

Den arabiska bokstaven tha uttalas th som i det engelska ordet 'thin'.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av tha som [θ]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som th.

Så skrivs tha

Bokstaven tha har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

finalmedialinitialisolerad
ـﺚـﺜـﺛـ

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Bokstaven tha har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas tha ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas tha ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

tha isolerad form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven tha i isolerad form:

Denna form används i följande situationer:

tha ensam

När tha står för sig själv används den isolerade formen.

tha i slutet efter right-join

När tha är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

tha initial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven tha i initial form:

ﺛـ

Denna form används i följande situationer:

tha i början av ord

När tha är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

tha i mitten efter right-join

När tha är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

tha medial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven tha i medial form:

ـﺜـ

Denna form används i följande situation:

tha i mitten av ord

När tha är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

tha final form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven tha i final form:

ـﺚ

Denna form används i följande situation:

tha i slutet av ord

När tha är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

Sammanfattning: så skrivs tha

Bokstaven tha har fyra former.
Den isolerade formen används när tha står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﺛـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﺜـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﺚ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Det var allt!
Reglerna du nu har lärt dig kan appliceras på alla arabiska bokstäver med dual joining, vilket är de flesta.

tha är en solbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta den bestämda artikeln al framför

اَل

Den arabiska bokstaven tha är en solbokstav. Det betyder att l:et i al assimileras till ett tha och därmed uttalas som th Med andra ord: Den bestämda artikeln för ord som börjar på tha uttalas ath och inte al

Exempelvis det arabiska ordet för klädesplagg uttalas thawb och skrivs ﺛَﻮﺏ. I bestämd form uttalas det aththawb och skrivs اَل‍ﺛَﻮﺏ.

Lär mer om bestämd form

Alla bokstäver