Arabiska för ansvara

ra'asa
ﺭَﺃَﺱَ
ansvara – dåtid han
yar'asu
ﻳَﺮﺃَﺱُ
ansvara – nutid han

Det arabiska verbet för att ansvara skrivs ﺭَﺃَﺱَ och uttalas ra'asa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺃَﺱُ och uttalas yar'asu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ansvara består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, alif hamza som skrivs och uttalas ' och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ansvara

Alla bokstäver i ansvara

ﺭَﺃَﺱَ
 
 
ـﺮ
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ra
r
alif hamza
'
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för ansvara består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺃَﺱَ och uttalas ra'asa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ansvara

fa3ala blir ra'asa

Vi har sett att det arabiska ordet för ansvara skrivs ﺭَﺃَﺱَ och uttalas ra'asa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är r, ' och s, blir ordet ra'asa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ansvara

Böjningsformer av ansvara

dåtid
nutid
han
ra'asa
ﺭَﺃَﺱَ
han - dåtid
yar'asu
ﻳَﺮﺃَﺱُ
han - nutid
hon
ra'asat
ﺭَﺃَﺳَﺖ
hon - dåtid
tar'asu
ﺗَﺮﺃَﺱُ
hon - nutid
jag
ra'astu
ﺭَﺃَﺳﺖُ
jag - dåtid
'ar'asu
ﺃَﺭﺃَﺱُ
jag - nutid