Arabiska för inspiration

'ilhaam
ﺇِﻟﻬَﺎﻡ
inspiration – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inspiration uttalas 'ilhaam och skrivs ﺇِﻟﻬَﺎﻡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet inspiration

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inspiration består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, ha som skrivs och uttalas h och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inspiration

Alla bokstäver i inspiration

ﺇِﻟﻬَﺎﻡ
ﻟـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alif hamza
'
lam
l
ha
h
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för inspiration består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻟﻬَﺎﻡ och uttalas 'ilhaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inspiration

'if3aal blir 'ilhaam

Vi har sett att det arabiska ordet för inspiration skrivs ﺇِﻟﻬَﺎﻡ och uttalas 'ilhaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är l, h och m, blir ordet 'ilhaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inspiration