Arabiska för fylla

mala'a
ﻣَﻠَﺄَ
fylla – dåtid han
yamla'u
ﻳَﻤﻠَﺄُ
fylla – nutid han

Det arabiska verbet för att fylla skrivs ﻣَﻠَﺄَ och uttalas mala'a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻤﻠَﺄُ och uttalas yamla'u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet fylla

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fylla består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fylla

Alla bokstäver i fylla

ﻣَﻠَﺄَ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺄ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺄ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺄ
 
mim
m
lam
l
alif hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för fylla består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﻠَﺄَ och uttalas mala'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fylla

fa3ala blir mala'a

Vi har sett att det arabiska ordet för fylla skrivs ﻣَﻠَﺄَ och uttalas mala'a. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är m, l och ', blir ordet mala'a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fylla

Böjningsformer av fylla

dåtid
nutid
han
mala'a
ﻣَﻠَﺄَ
han - dåtid
yamla'u
ﻳَﻤﻠَﺄُ
han - nutid
hon
mala'at
ﻣَﻠَﺄَﺕ
hon - dåtid
tamla'u
ﺗَﻤﻠَﺄُ
hon - nutid
jag
mala'tu
ﻣَﻠَﺄﺕُ
jag - dåtid
'amla'u
ﺃَﻣﻠَﺄُ
jag - nutid