Bokstaven zayn

Bokstaven zayn ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver zayn.

Så uttalas zayn

Den arabiska bokstaven zayn uttalas z. Men inte som ett svenskt z utan som ett engelskt z, dvs tonande, som i det engelska ordet 'zero'.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av zayn som [z]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som z.

Så skrivs zayn

Bokstaven zayn har två former: isolerad och final.

finalisolerad
ـﺰ

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Bokstaven zayn har egenskapen right-join. Dvs den vill koppla åt höger (med bokstaven före) men inte åt vänster (med bokstaven efter). Om det finns en bokstav före, som är dual-join, så kopplas zayn ihop med den. Men zayn kopplas aldrig ihop med bokstaven efter. Så skriver du med arabiska bokstäver som har right-join.

zayn isolerad form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven zayn i isolerad form:

Denna form används i följande situationer:

zayn ensam

När zayn står för sig själv används den isolerade formen.

zayn i början av ord

När zayn är den första bokstaven i ett ord används också den isolerade formen. Den är fri till höger och vägrar kopplas ihop med bokstaven efter.

zayn i mitten efter right-join

När zayn är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och den kopplar inte till bokstaven efter.

zayn i slutet efter right-join

När zayn är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter (och även om det fanns någon bokstav efter skulle zayn inte koppla ihop med den).

zayn final form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven zayn i final form:

ـﺰ

Denna form används i följande situationer:

zayn i mitten av ord

När zayn är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den finala formen. Den har en svans åt höger för att koppla ihop med bokstaven före, men den vägrar koppla ihop sig med bokstaven efter.

zayn i slutet av ord

När zayn är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

Sammanfattning: så skrivs zayn

Bokstaven zayn har två former.
Den isolerade formen används när zayn står för sig själv, i början av ord, i mitten av ord (efter right-join-bokstav) och i slutet av ord (efter right-join-bokstav). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla.
Den finala formen ـﺰ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join) och i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla.

Det var allt!
Reglerna du nu har lärt dig kan appliceras på alla arabiska bokstäver med right joining.

zayn är en månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta den bestämda artikeln al framför

اَل

Den arbiska bokstaven zayn är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas so mal och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver, och de assimileras med den bestämda artikeln al.

Exempelvis det arabiska ordet för make uttalas zawj och skrivs ﺯَﻭﺝ. I bestämd form uttalas det alzawj och skrivs اَل‍ﺯَﻭﺝ.

Lär mer om bestämd form

Alla bokstäver