Arabiska för lögnare

kadhdhaab
ﻛَﺬَّﺍﺏ
lögnare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lögnare uttalas kadhdhaab och skrivs ﻛَﺬَّﺍﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lögnare i:

kadhdhaabuuna
ﻛَﺬَّﺍﺑُﻮﻥَ
lögnare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lögnare består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, dhal som skrivs och uttalas dh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lögnare

Alla bokstäver i lögnare

ﻛَﺬَّﺍﺏ
ﻛـ
ـﺬ
 
ﻛـ
ـﺬ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺬ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kaf
k
dhal
dh
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för lögnare består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﺬَّﺍﺏ och uttalas kadhdhaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver