Arabiska för lag

fariiq
ﻓَﺮِﻳﻖ
lag – maskulinum

Det arabiska ordet för lag uttalas fariiq och skrivs ﻓَﺮِﻳﻖ.

Förutom grundformen finns lag i:

firaq
ﻓِﺮَﻕ
lag – maskulinum plural
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lag

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lag består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lag

Alla bokstäver i lag

ﻓَﺮِﻳﻖ
ﻓـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﻓـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
fa
f
ra
r
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för lag består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺮِﻳﻖ och uttalas fariiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lag

fa3iil blir fariiq

Vi har sett att det arabiska ordet för lag skrivs ﻓَﺮِﻳﻖ och uttalas fariiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är f, r och q, blir ordet fariiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lag