Arabiska för korsning

muftaraq
ﻣُﻔﺘَﺮَﻕ
korsning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för korsning uttalas muftaraq och skrivs ﻣُﻔﺘَﺮَﻕ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet korsning består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med korsning

Alla bokstäver i korsning

ﻣُﻔﺘَﺮَﻕ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
fa
f
ta
t
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för korsning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻔﺘَﺮَﻕ och uttalas muftaraq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för korsning

mufta3al blir muftaraq

Vi har sett att det arabiska ordet för korsning skrivs ﻣُﻔﺘَﺮَﻕ och uttalas muftaraq. Ordet följer mönstret passivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3al och ordets rotbokstäver är f, r och q, blir ordet muftaraq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som korsning