Arabiska för åtskild

mafruuq
ﻣَﻔﺮُﻭﻕ
åtskild – maskulinum singular

Det arabiska ordet för åtskild uttalas mafruuq och skrivs ﻣَﻔﺮُﻭﻕ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet åtskild

(del av versfot inom arabisk metrik - 101)
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet åtskild består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med åtskild

Alla bokstäver i åtskild

ﻣَﻔﺮُﻭﻕ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
fa
f
ra
r
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för åtskild består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻔﺮُﻭﻕ och uttalas mafruuq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för åtskild

maf3uul blir mafruuq

Vi har sett att det arabiska ordet för åtskild skrivs ﻣَﻔﺮُﻭﻕ och uttalas mafruuq. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är f, r och q, blir ordet mafruuq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som åtskild