Arabiska för blåsa

nasama
ﻧَﺴَﻢَ
blåsa – dåtid han
yansimu
ﻳَﻨﺴِﻢُ
blåsa – nutid han

Det arabiska verbet för att blåsa skrivs ﻧَﺴَﻢَ och uttalas nasama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺴِﻢُ och uttalas yansimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet blåsa

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blåsa består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blåsa

Alla bokstäver i blåsa

ﻧَﺴَﻢَ
ﻧـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för blåsa består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺴَﻢَ och uttalas nasama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blåsa

fa3ala blir nasama

Vi har sett att det arabiska ordet för blåsa skrivs ﻧَﺴَﻢَ och uttalas nasama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, s och m, blir ordet nasama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blåsa

Böjningsformer av blåsa

dåtid
nutid
han
nasama
ﻧَﺴَﻢَ
han - dåtid
yansimu
ﻳَﻨﺴِﻢُ
han - nutid
hon
nasamat
ﻧَﺴَﻤَﺖ
hon - dåtid
tansimu
ﺗَﻨﺴِﻢُ
hon - nutid
jag
nasamtu
ﻧَﺴَﻤﺖُ
jag - dåtid
'ansimu
ﺃَﻧﺴِﻢُ
jag - nutid