Arabiska för lag

firqa
ﻓِﺮﻗَﺔ
lag – femininum singular

Det arabiska ordet för lag uttalas firqa och skrivs ﻓِﺮﻗَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lag i:

firaq
ﻓِﺮَﻕ
lag – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lag

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lag består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lag

Alla bokstäver i lag

ﻓِﺮﻗَﺔ
ﻓـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
fa
f
ra
r
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för lag består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓِﺮﻗَﺔ och uttalas firqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lag

fi3la blir firqa

Vi har sett att det arabiska ordet för lag skrivs ﻓِﺮﻗَﺔ och uttalas firqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är f, r och q, blir ordet firqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lag