Arabiska för råd, säte, tribunal

majlis
ﻣَﺠﻠِﺲ
råd, säte, tribunal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för råd, säte, tribunal uttalas majlis och skrivs ﻣَﺠﻠِﺲ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns råd, säte, tribunal i:

majaalis
ﻣَﺠَﺎﻟِﺲ
råd, säte, tribunal – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet råd, säte, tribunal

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet råd, säte, tribunal består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, lam som skrivs och uttalas l och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med råd, säte, tribunal

Alla bokstäver i råd, säte, tribunal

ﻣَﺠﻠِﺲ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻠـ
ـﺲ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻠـ
ـﺲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
mim
m
jim
j
lam
l
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för råd, säte, tribunal består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺠﻠِﺲ och uttalas majlis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för råd, säte, tribunal

maf3il blir majlis

Vi har sett att det arabiska ordet för råd, säte, tribunal skrivs ﻣَﺠﻠِﺲ och uttalas majlis. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är j, l och s, blir ordet majlis.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som råd, säte, tribunal