Arabiska för sprida ut

tafarraqa
ﺗَﻔَﺮَّﻕَ
sprida ut – dåtid han
yatafarraqu
ﻳَﺘَﻔَﺮَّﻕُ
sprida ut – nutid han

Det arabiska verbet för att sprida ut skrivs ﺗَﻔَﺮَّﻕَ och uttalas tafarraqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻔَﺮَّﻕُ och uttalas yatafarraqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sprida ut består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sprida ut

Alla bokstäver i sprida ut

ﺗَﻔَﺮَّﻕَ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
fa
f
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för sprida ut består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻔَﺮَّﻕَ och uttalas tafarraqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sprida ut

tafa33ala blir tafarraqa

Vi har sett att det arabiska ordet för sprida ut skrivs ﺗَﻔَﺮَّﻕَ och uttalas tafarraqa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är f, r och q, blir ordet tafarraqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sprida ut

Böjningsformer av sprida ut

dåtid
nutid
han
tafarraqa
ﺗَﻔَﺮَّﻕَ
han - dåtid
yatafarraqu
ﻳَﺘَﻔَﺮَّﻕُ
han - nutid
hon
tafarraqat
ﺗَﻔَﺮَّﻗَﺖ
hon - dåtid
tatafarraqu
ﺗَﺘَﻔَﺮَّﻕُ
hon - nutid
jag
tafarraqtu
ﺗَﻔَﺮَّﻗﺖُ
jag - dåtid
'atafarraqu
ﺃَﺗَﻔَﺮَّﻕُ
jag - nutid